Danh mục sản phẩm

Mã số: TM-LBC12W (3476A023)

Chiều dài: 30m/tape
Bề rộng: 6mm.
Màu: trắng.
Quy cách đóng gói: 3 cuộn/hộp.
Thích hợp in trên máy Canon: MK1500MK2500, MK1100, MK2100, M-1 STD, M-1 PRO, ...