Danh mục sản phẩm

Mã số: 3476A024, TM-LBC9W

Chiều dài: 30m/tape.
Bề rộng: 9mm
Màu tùy chọn: trắng
Quy cách đóng gói: 3 cuộn/hộp.
 
Thích hợp in trên máy Canon: MK1500MK2500, MK1100, MK2100, M-1 STD, M-1 PRO, ...