Danh mục sản phẩm

 

 
Màu sắc: vàng.
Quy cách đóng gói: 3 cuộn/hộp.
Thích hợp in trên máy Canon: MK1500MK2500, MK1100, MK2100, M-1 STD, M-1 PRO, ...