Danh mục sản phẩm

 • Kích thước: 48 x 48 x 60 mm

 • Nguồn cấp: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

 • Tốc độ lấy mẫu: 250 ms

 • Ngõ vào: Thermocouple: K, J, T, R, or S

 • Ngõ ra điều khiển: SPST-NO, 250 VAC, 3 A

 • Ngõ ra báo động: SPST-NO, 250 VAC, 1 A

 • Phương pháp điều khiển: ON/OFF control or 2-PID control (auto-tuning)

 • Hiển thị: LED 7 đoạn, cao 21.7 mm

 • Các chức năng khác: Bù giá trị hiển thị, Chạy/Dừng, Bảo vệ truy cập, …

 • Nhiệt độ làm việc: −10 ~ 55°C

 • Tiêu chuẩn: CE, EN61326, EN61010-1, IEC61010-1